Latest News
  • Wednesday, November 23, 2016
    Chương trình Bốc thăm trúng thưởng tại các cửa hàng Breadtalk. Thời gian:từ ngày 20.11 đến ngày 20.12. Vào lúc 19h00 ngày 23.12.2016, tại mỗi cửa hàng sẽ diễn ra chương trình bốc thăm do một khách hàng đến mua hàng bốc ra 05 phiếu may mắn.
  • [View News Archive]
Find BreadTalk near you