Latest News
  • Wednesday, November 12, 2014
    Phiếu quà tặng trị giá 200.000đ giảm 30 % chỉ còn 140.000đ Áp dụng cho các loại bánh kem và bánh kem Noel Thời gian áp dụng đến ngày 31/12/2014 Địa điểm áp dụng: cửa hàng BreadTalk Phan Xích Long
  • [View News Archive]
Find BreadTalk near you