Latest News
  • Friday, August 01, 2014
    Trung thu 2014 BreadTalk cho ra mắt những sản phẩm chất lượng, mẫu mã bao bì thiết kế đặc sắc qua 3 hộp quà trung thu mang tên gọi " Trăng sum vầy", " Trăng cảm ơn ", " Trăng bình an"
  • [View News Archive]
Find BreadTalk near you